Guus Kitzen

Dhr. Guus Kitzen is geboren op 12 februari 1935 in Grevenbicht. Hij is gehuwd met Josè Helgers uit Guttecoven. Samen hebben zij een zoon en dochter en 4 kleinkinderen.

Nao ’n drök laeve (werk – polletik – vereiniginge) haet Guus Kitzen de lèste jaore mieë ruumte gevónje óm te sjrieve. Hae duit det in ‘t Beegs dialek. In september 2008 moogdje hae zien gedichtebeukske “Aan de aw mäöle’’ prizzentere. Wujer deeg hae ouch biedrage aan ènnige pas oetgegaeve Limburgse beuk. Guus is lid van de “sjrieverskrènk Zitterd-Gelaen” en is hae en zien vrouw steunendj lid van de Krink Ech.

Bankrot

Wie lang nog geit όze krizus doere
zeen finansjele grajers dat mit sjout?
Me kan neet gans in ’t duustere loere
mer urges zit in rechgeveul get fout

Bankeers zatte zichzelf in ’t zunke
touverde boanesse oet ein aw zök
Bestuurders keke neet op ein tunke
me koos ritsele van angermans plök

Väöl banke zaote flink in de penaerie
hunne sentewinkel stόng op ’t kiepe
De äöverheid hόlp ze oet de mezaerie
en moos ze flot mit miljoene stiepe

De samelaeving laef noe mit de sjaaj
nog aldaag rolle nuuj lieke oet de kas
Laot όs blieve vechte taege alle gegraaj
‘names Jan mit de patsj’ bedank alvas

Guus Kitzen (Beegs)

Drök

Bie väöle is`t laeve warrig en drök
Me hink aanein van jakkere en jage
Vόnj me maer ein bietje ras nog trök
’t Gemood kènt niks mieë verdrage

De agendaas staon bόmvol mit take
Me vlug nog ummer flotter dräöver
Haet gaar geine tied όm tied te make
en sjloog ’t leefste nog sjtökke äöver

Vergaet neet dat  jaore flot vergaon
dao vlege weer zoa gaw aan väörbie
Bezin, ’t is good daobie stil te staon
dus maak oppe tied väör ras get vrie

Niks is sjoaner es ’t same όngerein
mit lache en bäöke handj in handj
Bedènk good, es tied geldj is allein
dan laefde väöle baove hunne standj

Guus Kitzen (Beegs)

Ein mök

Ein mök die kènt dich plaoge
stuk ’t leefste in de nach
deit dat zόnger vraoge
es se sjtikkem is op jach.

Gaer wille weer ze vange
en plekke achter ’t behang
lach όs oet mit bolle wange
is neet mieë te vènje allang.

Haet ze dich toch gestaoke,
höb se eine jeukende böltj
al kèn se häör blood waal kaoke
ze lèk dankend bie dich de sjöldj.

Ónthawt en dat is zeker waor
zie kump vas en όngepas weer trök
doe krigs mesjien pès volgend jaor
de bèste groete van de mök.

Guus Kitzen (Beegs)

Hutje mutje

Vieëbedrieve rake dèks in de penaerie
kriege zoa mer krenkdes in hun stel
ein baksil is de brόn van de mezaerie
geplaogde boere zitte danig in de knel.

Ieës de keu, doe verkes en noe de geite
is hutjes mutjes laeve ech waal gezόndj
vieëdokters maoge in alle leid noe zjweite
laote rume en όntsjmètte nog de strόntj.

Mer mooder natuur, al zόw me ’t wille
hiltj neet ummer van nog mieë en mieë
want dan struijt ze sjtikkem get baksille
wat rampzieëlig is väör bedrief en vieë.

De toekόms zal zeker gaon bewieze
dat ‘r ein grens is es ser te väör steit
krich me dat te laat pas in de sjmieze
kos ’t nog väöl laeves, zoa wie de geit.

Guus Kitzen (Beegs)

Oppe Mert

Oppe Mert alwaekes weer opnuuj
kόmme twieë awtutte όm te blatsje
zie sjmoeze en brazele äöver luuj
höbbe sjpas aan zeivere en kwatsje.

’t Läögebenkske is dan hunne zaetel
wo ze door de jaore aan zeen gewènd
dao houwe ze zich get oet de kaetel
sjtaon ze in ’t ganse dόrp όm bekènd.

Ze höbbe eine fiemel in ’t verdrieëje
kalle dèkser de krόmste zake nog rech
όm aezelsköp gaw ein oar aan te nieëje
wae neet baeter wèt vertroewd ze ech.

Jederein krig waal get nao impessant
kiek die troela bie de vèsjboer sjtaon
dao ’n kakmedam bie de blome-standj
die sjtόm trut haet eine naeve zich gaon.

Mer die zeiverlep mόt me neet sjtuëre
maak in ’t langsgaon lever ein kruuts
es se dae sjaele kal aan zόws huëre
geis se heives mit ein tesj sjeif nuuts.

Guus Kitzen (Beegs)

Zjwane

Wie twieë
witte buëtjes
drieve ze knoevelend
op ’t water
zörge mit verwόrde hels
en illegante leefde
väör later.

Weus genèsteld
lègke ze tösje ingepawmde tek
zwanger eijer sjoan
alle jaore
wo oet nuuj laeve
in floerig dόns
wurt gebaore.

Bie gevaor
impessant
zètte ze eine hoage rök
doon kisjend
besjerme
gaon väör nemes trök.

Same vertaere ze
ieëwige troew
in hunne laevesgank
pès me
sjturf
mit zjwanezank.

Guus Kitzen (Beegs)

 

 

Reageren is niet mogelijk