Veld(j)eke Bekèt

Kwartaalblaad Veld(j)eke Bekèt

Veld(j)eke Bekèt is ’t kwartaalblaad van de Veldeke Krink Ech det in 2023 bezig is aan ziene 15e jaorgank. ’t Blaad haet in die periode ’n dudelike functie bie de Krink gekrege: de activiteite van de kómmendje maondje waere aangekondigdj en mit verslage en foto’s weurtj trök gekeke op de activiteite die net gewaes zeen. Daonaeve staon in het blaad gedichte en verhaole, gesjreve door leje of dialeksjrievers.

’t Blaad “Veld(j)eke Bekèt” kreeg intösse ’n gooj verankerdje plaats bönne oze Krink. Leje gebroeke ’t es oriëntatiepuntj óm bie te haoje waat de activiteite zeen. Sommige ouch óm hun Limburgs laeze te oefene. Ouch boete de eige Krink kreeg ‘t kwartaalblaad väöl waardering, door inhawd en door de kleurrieke vórmgaeving. De döbbele naam is nog stieëds neet väör ederein dudelik: van de eine kantj de gevarieerdheid van ’n veldjbekèt, vandaar die “J” d’rtösse. En aan de angere kantj ’n bekèt van de Veldeke Krink: programma, mitdeilinge, gedichte enz.

Aan de oetgave en verspreijing van oos Veld(j)eke Bekèt weurtj door väöl minse in bestuur en vereniging mitgewèrktj. Dao zeen w’r blie mit. D’r zeen ouch aanzeenlike koste mit gemeujdj. Gelökkig kènne w’r al die jaore al raekene op ’n paar vaste sponsors-adverteerders.

Sponsors Veld(j)eke Bekèt

’t Oetgaeve en verspreije van ‘n verenigingsblaad kosj geldj. Vanaaf ’t begin haet de Krink daobie kènne raekene op ’n paar troew sponsors, wodoor de drökkoste in eder geval te hantere wore. Koste numme aevel toe en mit name ’t versture weurtj stieëds duurder. De meiste blaedjes waere bezörgdj door ’n aantal actieve leje, mer Veldeke kèntj ouch vrie väöl leje die neet in de plaats zelf wone. Die blaedjes waere p’r pos gestuurdj.

Daoróm zeen w’r blie mit de sponsors, die ós dit mäögelik make.

Es g’r de Veldeke Krink Ech ouch mit ’n sponsor-biedrage zótj wille steune, kèntj g’r belle mit de väörzitter 06-22523681.

Reageren is niet mogelijk