Wae de jeug haef…

Veldeke Krink Ech vuntj ’t van groat belang óm de jeug te (blieve) interessere väör ’t dialek. Daoróm zeen in ’t verleje en ouch noe nog activiteite speciaal aafgestömdj oppe sjoaljeug.

In 2007 is ’n Echter editie oetgegaeve van “Dien Eige Taal” väör de basissjoaljeug. ’t Is ’n hulpmiddel óm bie de jeug ’n positieve haojing te behaoje of sjus te kriege ten aanzeen van ’t twieëtalig zeen en natuurlik in ’t biezunjer mit betrèkking tót Limburgs-Nederlands. Väör de lieërkrachte en aojers is ’t interessant ‘ns door te klikke nao www.limburgsedialecten.nl wo ónger de knóp “informatie veur óngerwiesinstèllinge” dao mieë äöver te laeze vèltj. Óm d’r väör te zörge det alle sjoale inne gemèndje dees beukskes zoewe kriege, haef de gemèndje Ech-Zöstere dit project destieds extra gesubsidieerdj. Verder waerdje aan dit project de stimuleringspries 2007 vanne Rabobank Echt e.o. toegekèndj.

Eder jaor organiseertj Veldeke Krink Ech väör de basissjoaljeug declamatiewedstrieje.

Aan de sjoale waere gedichtebeuk oetgereiktj wo-oet väör te drage gedichte gekaoze kènne waere. Ouch kènne eige gemaakdje gedichte waere väörgedrage. Van de kènjer of hun aojers, opa of oma of same gemaaktj. De deilnummers kènne zich aanmelje via de sjoal. D’r is ’n maximum per sjoal vasgestèldj. Daoróm waere op de meiste sjoale interne väörwedstrieje gehaoje. De bèste per laeftiedsgroep kómme den nao de finales in Ech en Zöstere. De wènnieërs daovan gaon nao de Limburgse kampioensjappe. Al hieël get kieëre höbbe kènjer oet de gemèndje Ech-Zöstere dao hoage ouge gegoadj.

Isa Meuwissen

De kemissie Volkscultuur van Veldeke Limburg haet ’n aantal lesbreve oetgegaeve äöver streekgebónje óngerwerpe wie kèrmis, vastelaovendj, de sjötterie, enz. Dees beukskes zeen in samewèrking mit ein van de Veldeke Kringe samegestèldj en zeen in det Limburgs dialek gesjreve. Basissjoale kóste kosteloos exemplare hievan (bie)bestèlle óm te gebroeke in de klas.

Reageren is niet mogelijk