Veldeke Krink Ech en privacy

Veldeke Krink Ech haet de privacyverklaoring oppe website geplaatsj. Daomit is väör ederein dudelik wie weer mit de persoansgegaeves ómgaon.

’n Paar väörbeeldje van zakes die dao-in geregeldj zeen:

 • D’r is ’n nuuj aanmeldjformulier; nuuj leje waere geweze op de privacyverklaoring en wie w’r ómgaon mit hun persoansgegaeves.
 • Foto’s van activiteite waere allein gebroektj väör publiciteit; leje die det neet wille, kènne det kenbaar make. Anges gaon w’r oet van gein bezwaor.
 • Bie deilname van kènjer – b.v. aan de declamatiewedstrieje – weurtj altied de toestömming van hun aojers of vertenwoordigers gevraogdj.
 • Deilnummerslieste, die nuuedig zeen väör ’t haoje van activiteite, waere nao aafloup van ’t verenigingsjaor vernietigdj.
 • Gegaevesbestenj zeen allein mer op beveiligdje computers opgeslage.
 • (Bestuurs)leje die in verbandj mit ’t organisere van ’n activiteit besjikke äöver persoangegaeves, kènne de privacyverklaoring en zeen ’t daomit èns.

Wiltj g’r mieë wete äöver wie Veldeke Krink Ech ómgeit mit eur gegaeves, kiek den op oos privacyverklaoring oppe website www.veldekekrinkech.nl, ónger de knóp: “Äöver VKE”.

Zeen d’r opmerkinge, stuur die den aan info@veldekekrinkech.nl

 

Veldeke Kring Echt heeft haar privacyverklaring op de website gepubliceerd. Daarmee is voor iedereen duidelijk hoe we met persoonsgegevens omgaan.

Enkele voorbeelden van zaken die daarin geregeld zijn:

 • Er is een nieuw aanmeldformulier; nieuwe leden wordt gewezen op de privacyverklaring en hoe we omgaan met hun persoonsgegevens;
 • Foto’s van activiteiten worden alleen gebruikt voor publicitaire doeleinden; Leden die dat niet willen, kunnen dit kenbaar maken. Anders gaan wij uit van geen bezwaar.
 • Bij deelname van kinderen – bijvoorbeeld aan declamatiewedstrijden – wordt altijd toestemming van hun ouders of vertegenwoordigers gevraagd;
 • Deelnemerslijsten nodig voor het houden van activiteiten worden na afloop van het verenigingsjaar vernietigd;
 • Gegevensbestanden zijn alleen maar op beveiligde computers opgeslagen;
 • (Bestuurs)leden die in verband met het organiseren van een activiteit beschikken over persoonsgegevens, kennen de privacyverklaring en zijn het hier mee eens.

Wilt u meer weten over hoe Veldeke Kring Echt omgaat met uw gegevens, kijk dan in onze privacyverklaring op de website www.veldekekrinkech.nl. Deze staat onder de TAB ” äöver VKE “.

Heeft u opmerkingen, richt deze dan aan info@veldekekrinkech.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *