Echter Dictee in 2019

Volgendj jaor ’n Echter Dictee? Wie se d’r ouch äöver dènks, ’t dit jaor gehaoje Groat Limburgs Dictee haet inspiratie gegaeve väör ’n Echter dictee. Al versjillendje plaatse en kringe kènne zón dictee en det kan ’n gooj meneer zeen óm spelenderwies – mer toch serieus – mit de spelling van ’t eige dialek bezig te zeen. Op dit mommènt is bönne Veldeke Krink Ech ‘ne groep bezig mit de väörbereidinge van ’t ieëste Echter Dictee, det geit plaats vènje op zóndigmiddig 24 mieërt 2019.

’t Mitdoon aan dit dictee stuitj aope väör ederein: inwoners van Ech-Zöstere, mer ouch anger belangstèllendje oet de regio en daoboete. Te dènke aan aoj-inwoners. Waal zal ’t Echter dialect es oetgangspuntj gelje: zinne waere in ’t Echs väörgelaeze en de jury hanteertj ’t Brónsgreun Beukske, editie Ech-Zöstere es maotstaaf.

’t Idee van ’n Echter Dictee is óntstange nao aafloup van ’t Groat Limburgs Dictee, det väörig jaor waerdje gehaoje op initiatief van dagblad de Limburger en Veldeke Limburg. Vanoet de Krink Ech bleek toen väöl belangstèlling te zeen en wore oeteindelik ouch bezunjer gooj resultate! Alle raeje – dènktj de wèrkgroep – óm zo’n dictee ouch èns te perbere.

Flitscursus…
Waat de väörbereiding betruf is al beslaote ‘ne zgn. ‘flitscursus’ spelling aan te beje van eine aovendj. Dao kan ederein aan mit doon. Op deze aovendj kómme de belangriekste spellingsregels aan bod, die gelje väör ’t sjrieve van ‘t (Echter) plat. ’t Volge van dae cursusaovendj kan dus ’n gooj väörbereiding zeen óm mit te doon aan ‘t 1e Echter Dictee.
De flitscursus zal 2 x aangebaoje waere: op vriedigaovendj 11 januari en op vriedigaovendj 25 januari. Allebei de aovendje ‘tzelfdje programma; deilnummers kènne dus keze. De cursus vuntj plaats in de Fanfarezaal, Lisweg 8 in Pej (achterkantj Pejjerhaof, mit ingank vanaaf de parkeerplaats naeve de Lidl), van 19.00 tót 21.30 oer.

Eén reactie

  1. Hieël gooj actie van VKE óm ’t gebroek
    -’t spraeke, ’t laeze & sjrieve- van oos sjoan Modertaal
    weer ‘ns in de sjienswerpers te zètte.

    Väöl succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *