Sjriftj g’r ouch èns get?

Mesjien is ‘t al zoa: det d’r leje zeen, die väör zich zelf al sjrieve.  Verhäölkes, gedichskes en dergelike. Zónger det ze det aan vraemdje laote laeze. M’n vuntj det ’t den ouch hieël good mót zeen, en wienieë is ’t det?  Toch zoe ’t good zeen es oos Veldeke Bekèt ouch gebroektj wurtj door leje óm zó’n sjriefsels – neet minachtendj bedoeldj, mer w’r hove neet drek te dènke aan literatuur – dao-in te plaatse. Daoróm ’n oetnuuediging en ’n aanbod.

De oetnuuediging is óm uch èns aan ’t sjrieve te zitte. Egaal waat. Mesjien gewuuen ’n verhäölke van waat uch invèltj of get waat g’r altied al ‘ns hadj wille vertèlle.

‘T aanbod is, det de redaktie d’r waal èns nao wiltj kieke en bie väörbeeldj de spelling aanpasse, es det nuuedig zoe zeen.
W’r plaatse ’t in elk geval neet zoa mer in ’t blaad. Dao mót g’r ’t es sjriever oeteindelik mit èns zeen!

Weer höbbe es bestuur zoa gedach: es d’r väör ’t veerdje Veldeke Bekèt van dit jaor genóg door leje gesjreve stökskes bönne kómme, plaatse w’r die bie-ein op ’n extra blaad. Det zoe sjoan zeen! Doontj g’r mit? Neet oetstèlle, mer noe beginne.
Of, es g’r al get höbtj ligke, noe insture: redaktie Veldeke Beket, Oleanderstraat 2, 6101 BX  Echt, of per e-mail: tvanwegberg@planet.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *