Nuje sponsor Veldeke Bekèt

Kort geleje woor de sponsor-äövereinkóms mit Mulders Advocaten aafgeloupe en is ’t bestuur – nog èns mit dank aan Fons Mulders – gaon naodènke äöver ‘ne nuje sponsor väör oos kwartaalblaad. Dae is noe gevónje in Peusen, begrafenisóngernumming en persoaneverveur. Veldeke Krink Ech is blie mit de gemaakdje äövereinkóms, wodoor ouch de kómmende jaore de koste van oos blaad Veldeke Bekèt neet rechstreeks op oos begruueting hove te drökke. Es taegeprestatie drökke w’r achter in ’t blaad ’n klein advertentie aaf. Det is en blif de enige in oos Veldeke Bekèt.

Ouch Igor Peusen haet ’n lienke mit oze Krink. Naeve ’t feit det d’r lid is, is d’r ‘ne kleinzoon van ein van de oprichters van de Krink Ech in 1977. De vader van Ivo zien moder, Sjang Verkooyen oet Sint Joas, woor es wèthaojer van de aoj Gemèndje Ech betrokke bie de oprichting destieds.

Bönnekort óntvange de leje van Veldeke Krink Ech weer ’n oetgaaf van ’t blaad Veld(j)eke Bekèt. De bedoeling van ’t blaad is óm de leje op de huuegte te haoje van de activiteite vanne Krink, te informere äöver óntwikkelinge mit betrèkking tót oos taal en cultuur, én óm gelaegenheid te beje óm zelf stökskes – proza of poëzie – in de Limburgse taal te publicere.

Vaste opzet van ’t blaad is det dao-in kort weurtj trök gekeke op activiteite die zeen gewaes. Ouch waem d’r neet bie woor, kan zoa weite wie ’t woor. Daonao kieke w’r väöroet nao waat nog kómme geit in ’t väörligkendje kwartaal. Det is teves de oetnuuediging óm dao-aan deil te numme.

Tössedoor – en väör zoaver es nog plaats is – anger berichte en de stökskes van leje. Ouch de minse van de Sjrieverskrink Midde Limburg kómme mit regelmaot in oos blaad aan bod, ómdet weer weite en waardere det zie dök mit sjrieve in oos eige taal bezig zeen. Kort vermeldj waere ouch de kómmendje activiteite van de zöstervereniginge Heemkundekring “Echter Landj”, de Natuurhistorische Vereniging “Pepijnsland” en van de “Vereniging van Natuurvrienden” oet Zöstere.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *