Ein nuuj Veldeke jaor

Noe 2017 (bienao) achter òs liktj, kieke w’r nao ’t programma väör 2018. Gein jubileumjaor, mer toch edere maondj get te doon. Op 10 januari te beginne mit de Aester-aovendj. Vervolges 21 februari de jaorvergadering, die w’r – wie altied – haoje väör de noadzakelike verantjwaording, mer ouch ómringe mit gezelligheid van ’n fotoverslaag en meziek. Op 21 mieërt de zg. Literaire aovendj, dit jaor mit Zitterse sjrievers die väörlaeze en ómringtj mit meziek, ouch oet Zitterd. Op 10 april zeen de Veldeke-leje welkom op de aovendj van de Heemkundevereniging mit ’n laezing äöver toponiemen. Verder stuitj april in ’t teike van de declamatiewedstried väör de basissjoale mit op 13 april de finale in Zöstere (väör groat Zöstere) en op 20 april de finale in Pej (väör groat Ech). In Vastrada in Zöstere haoje w’r op 9 mei ‘ne väördrachtemiddig väör bewoners en belangstèllendje van boete. Op 29 juni höbbe w’r oos jaorliks oetstepke, dit jaor nao Leuven (B).

Nao de vakantie beginnen w’r weer op 22 augustus mit ’n poëziewanjeling en op 1 september mit bedrage in dialek aan de kepel van Sjaoelberg. Op 19 september ‘ne aovendj mit väördrachte, mer väöral ouch leedjes van Toon Hermans. De Natuurhistorische Vereniging Pepijnslandj organiseertj op 29 september ’n wanjelexcursie langs de Middelsgraaf en Veldeke-leje zeen dao welkom in ’t kader van de oetwisseling. Vervolges op 24 oktoaber ‘ne filmaovendj äöver ’t boetseerwerk van Evert Zits. De variatie in Limburgse dialekte en waat dao mit same hungtj kömtj aan bod op de aovendj van 21 november en de taalfunctionaris van de provincie Limburg dao äöver kömptj vertèlle. Veldeke krink Ech slutj ’t jaor weer aaf mit ‘ne kersaovendj op 21 december.

Alle activiteite zeen ouch te bezeuke door neet leje. Die betale den ’n klein entreebedraag. Det vènje w’r ieërlik ten opzichte van de leje, want die betale contributie. M’n kan natuurlik ouch zelf lid waere en daomit de inspanninge van Veldeke óngersteune. Informatie hie-äöver vèntj g’r väöraan op dees website. Same mit uch weurtj dit vas weer ’n good Veldeke-jaor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *