Zuid-Limburgse aovendj

Es vervolg op de eerdere “literaire aovendje” mit sjrievers oet Zitterd of Vloadrop en Zjwame, organisere w’r op woonsdigaovendj 22 mei ‘ne Zuid-Limburgse aovendj mit väördrach en meziek oet Kèrkraoj / Kirchrao. Aan det dialek zal effe wènne zeen, mer den is ’t al gaw genete! Gasten op deze Veldeke-aovendj zeen: Marloes Lammers-Hoekstra, Loek van de Weijer en Paul Weelen, teves leedjessjriever en zenger.

Drie minse die drök bezig zeen mit ’t behawd van hun eige dialek en daomit van de Limburgse taal. Mót toch sjoan zeen daohaer te kómme loestere op woonsdig 22 mei *) van 20-22 oer in de Pejjerhaof.

*) In Veldeke Bekèt stuitj bie vergissing de datum 29 mei vermeldj.

Reageren is niet mogelijk