Weer nao de film!

Nao ’n half jaor gein activiteite gaon w’r bönnekort weer beginne mit ’n activiteit wovan w’r wete det ’t verantwaordj is. En wovan w’r van väörgaondje kieëre wete, det oos leje d’r belangstèlling väör höbbe: ‘n filmprogramma in de Servicebioscoop Royal. ’t Betruf de film “’t Galgenven”, die op oos jaorprogramma stuitj, mer lange tied bleef ónzeker of w’r dit kóste laote doorgaon. In äöverlèk mit de bioscoop höbbe w’r noe beslaote det de film op 16 september a.s. kan doorgaon.

De dialectfilm “Het Galgenven” van regisseur Jan van den Berg dateertj oet 2009. ‘t Is ‘n documentaire-echtige film, die zich aafspeeltj in de Midde-Limburgse natuur. De recensie geuf aan: “Het Galgenven lijkt qua natuur en cinematografie op een documentaire van David Attenborough. Gezamenlijk met het fantastische acteerwerk van de lokale toneelvereniging en het plaatselijke taalgebruik spreekt de film onmiddellijk tot de verbeelding en doet op dit vlak dan ook on-Nederlands aan. De sporadische humor brengt de broodnodige luchtigheid in het verhaal. De titelsong van Jantine Bindels is schitterend, evenals de bijhorende clip.”

Bie ’t filmbezeuk gelje dees kieër ’n aantal regels:
Leje/bezeukers dene zich väöraaf aan te melje: lidmaatsjapsnummer of naam/name. D’r kènne maximaal 60 minse in de zaal i.v.m. de aan te haoje aafstandj. Wobie echpare/hoesgenoate naevenein kònne zitte, mer alle angere mit ’n laeg plaats of gangpaad d’rtösse. *)

D’r is gein samekómst väöraaf in de foyer. Ederein weurtj gevraogdj door te loupe nao de zaal. Dao zal ouch de kóffie zeen. Daoróm gaer oppertied, d.w.z. uterlik 18.30 oer dao zeen, den kan dit nog mit ‘t leech aan. De film begintj óm 19.00 oer. Verder blif ederein op zien plaats.

Es w’r ós aan dees aafspraoke haoje, kan ’t toch ‘ne sjoane aovendj waere.

Weer nuuedige uch van herte oet dees film mit te kómme bekieke op woonsdig 16 september, 18.30 oer in Royal Service Bioscoop. Aanmelje kan tót 10 september zoa lang es nog plaats is. Opgave allein door betaling van 8 euro p.p. op raekening NL 65 RABO 0138 6319 64 t.n.v. Veldeke Kring Echt, mit opgave van de lidnummers. Es d’r gein plaats mieë besjikbaar is, krig g’r ómgaondj per email berich en weurtj ’t geldj trök gestortj.

*) D’r zeen gein plaatse mieë besjikbaar.

Reageren is niet mogelijk