Veldeke op waeg nao 2026

In 2026 bestuitj de Limburgse dialectvereniging Veldeke 100 jaor. En ’t provinciaal bestuur haet de ambitie oetgespraoke väör dae tied Veldeke klaor te make väör de toekóms. Det beteikentj det d’r den ’n vitaal en aantrèkkelike vereniging mót zeen, die aktiviteite organiseertj, die ’t gebroek van ’t Limburgse in ’t openbaar, op sjoal, in de wèrkómgaeving en thoes faciliteertj en normaliseertj. Zoa stuitj det teminste gesjreve in ’n väörluipig visiedocumènt det is opgestèldj nao aanleiding van drie brainstórmsessies die provinciaal en lokaal bestuursleje van Veldeke in de loup van de ieëste maondje van dit jaor höbbe gehaoje.

Oet det documènt weurtj ouch dudelik det d’r nog hieël get deentj te gebäöre väördet dees visie wörkelikheid is gewore. Zoa zal de organisatorische basis van de vereniging versterktj mótte waere. Zoa zólle nuuj producte en deenste óntwikkeldj mótte waere. Zoa zal de positie in ’t óngerwies verbaeterdj mótte waere. En neet in de lèste plaats zal ouch ’t imago van Veldeke verbaeterdj mótte waere.
Gebrek aan ambitie kan m’n ’t provinciaal bestuur dus neet verwiete. En ein dènk wèrktj in ’t väördeil: ’t doertj nog aeve väördet ‘t 2016 is, dus is d’r nog tied óm ’t ein en anger te verangere.

Concrete puntje die op de heisessies van ’t provinciaal bestuur same mit bestuurders van de Kringe in de ECI Cultuurfabriek in Remunj zeen nao väör gekómme en bespraoke, zeen o.a. ‘ne kadercursus womit belangstèllendje (bv. bestuursleje) kènne waere opgelèdj óm de Limburgse taal in al zien aspecte baeter te kènne begriepe en ouch te kènne äöverdrage aan angere. Neet allein de spelling, mer ’n saort “Limburgeringscursus”, zoa waerdje geopperdj, óm minse (bv. die van boete kómme) in te wieje in de Limburgse taal, cultuur en historie. En verder zoe d’r fundamenteel óngerzeuk mótte kómme nao de “standj van ‘t Limburgs”. Es Veldeke van alles wiltj verangere den zal toch ieës in kaart mótte waere gebrach wie de situatie van de Limburgse taal op dit momènt d’r väör stuitj. Neet allein waem en wieväöl inwoners van de provincie ’n Limburgs dialek spraeke, laeze en sjrieve, mer ouch wo en wannieë ze det doon. En welke barrières ze taege kómme es ze det wille doon. Verder is op die middige de winselikheid van professionele óngersteuning op ’t gebied van marketing communicatie aan de orde gekómme. ’t Medialandsjap verangertj in zó’n rap tempo det ’t väör vriewilligers in de besture en wèrkgroepe stieëds moeiliker is óm dit te äöverzeen en bie te haoje.

Zoa kome nog väöl mieë ideeë op taofel, die door ’t provinciaal bestuur geëvalueerdj zólle waere en daonao väörgelag aan de lokale kringe. Oeteindelik zal det resultere in ’n definitief visiedocumènt det names Veldeke zal waere aangebaoje aan de provinciale politiek mit ’t oug op de noodzakelike financiering van ein en anger. Det ’t nuuj College van Gedeputeerde Staote zich in häör programma oetdrökkelik haet oetgespraoke óm de Limburgse taal in samewèrking mit de streektaalorganisaties te gaon bevordere, geuf vertroewe det oos planne dao op’n positieve meneer óntvange zólle waere.

Ein en anger zalk neet beteikene det Veldeken noe gans oppe sjöp geitj. Hieël väöl dènger gebäöre good. Op lokaal niveau organisere de 10 Veldeke Kringe van alles óm de Limburgse taal laevendj te haoje en det doon ze dök mit väöl succes. Mer mit ’t oug oppe toekóms en de positieve sfeer wo-in ’t Limburgse zich momenteel moog verheuge, moge w’r oos ambities bès get hoger opsjroeve.
Weurtj vervolgdj!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *