Poëziewanjeling in Ech

Veldeke zeuktj nog muzikante väör de poëziewanjeling die op 22 augustus a.s. in ’t centrum van Ech geitj plaats vènje. Wie bekèndj zal zeen, bestuitj zo’n wanjeling behalve oet ’n stökske loupe langs spraekendje puntje, oet ’t loestere nao speciaal väör dees gelaegenheid gesjreve gedichte of verhaole. Die väördrachte waere – es ’t effe kan – ómliesj mit get passendje meziek. Daoväör is Veldeke Krink Ech nog op zeuk nao (jóng) muzikante, leje van ’n fanfaar of hermenie of ensemble of individueel, die mit wille doon. Muzikante staon, same mit ‘ne sjriever/väörlaezer, op ’n vaste plek. Twieë kieër kömptj dao ‘ne groep wanjelieërs langs op dae aovendj, dus 2 x ’n klein oetveuring. M’n krig gein vergoeding, mer waal väöl waardering! Väör alle dudelikheid: de wanjeling is gein róndjleiding. W’r kómme waal op sjoan plekke, mer dao-äöver weurtj geine angere oetlèk gegaeve es waat de sjrievers mesjien in hun teks höbbe gesjreve. Nao aafloup ’n gezellige aafsloeting.

Opgave väöraaf blif nuuedig, zoadet w’r ’t good kènne organisere: wie väörgaondje edities bie Lilbosch, in Zöstere en in Staeveswaert kónne maximaal 2 groepe van zoaget 30 persoane mit loupe. Det kènne leje van Veldeke zeen, mer ouch angere. ’t Loupe in 2 groepe van maximaal 30 persoane is nuuedig zoadet de väördrachte ouch good te verstaon zeen. Det is op plekke wo nogal get verkieër kömptj soms toch al moeilik. Waem mit geit loupe mót raekening haoje mit ruum ’n oer tót angerhalf oer wanjele en staon. Mit rollator zal det neet gaon. En stevige sjoon is aan te bevaele.

Väör deilname betaaltj m’n 4 euro p.p.. Dit is mit inbegrip van ’n tas kóffie nao aafloup. Opgaeve en betale kan op de bekèndje meneer, p’r bank. De opgave stoptj es ’t aantal van 60 deilnummers is bereiktj. G’r krigtj den ’t geldj trök.

Waem waal mit kan loupe krig gein berich. Die deilnummers waere óm 19.30 oer verwachtj bie ’t vertrèkpuntj: de parkeerplaats Ursulinenhof, aan de kantj van Graus-Wonen. De ieëste groep direct óm half ach, de angere groep 20 minute later. Die mótte wachte bie vertrèk, mer de angere dene nao aafloup te wachte tót de angere groep bönne is. Bie slech waer geitj de wanjeling neet door en sjuuftj ‘t 2 waeke op.
Muzikante, die interesse höbbe kènne zich melje bie de väörzitter van Veldeke Krink Ech, Ton van Wegberg, tel. 0475 482149 of tvanwegberg@ziggo.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *