Geslaagdj dictee

’t Ieëste Echter Dictee moog es ’n geslaagdje activiteit gezeen waere. Oeteindelik 18 deilnummers höbbe mitgedaon aan de wedstried en nog èns zoaget 20 persoane höbbe ’t dictee ouch gemaaktj mer neet door de jury laote naokieke. En det allemaol ónger ’t motto: “Wae sjriftj, dae bliftj”

In de sfeervol aangeklèdje zaal van ’t Cultuurhoes zote de minse óm 13.30 oer aan hun taofels, klaor óm te beginne. Names de Wèrkgroep Echter Dictee goof Ton Slijpen de volgorde van ’t programma aan. De väörzitter van Veldeke Kring Ech sprook ’n waord van welkom aan alle deilnummers en anger aanwezige en benaodrökdje in zien toespraok ’t belang óm de Limburgse taal neet allein te blieve spraeke mer ouch zoa good mäögelik te sjrieve. Daonao goof hae de microfoon aan börgemeister Jos Hessels óm ’t thema van ’t dictee bekèndj te make. Det woor väör de börgemeister gesneje kook, want de samestèllers van ’t dictee (Piet Aben en Wil Vergoossen) hawwe alle zinne äöver ‘t “Smaalste stökske” van oos landj bedach. Aansloetendj ónthuldje hae de wisseltrofee, dae de wènnieër van ’t dictee ’n jaor mit nao hoes zoe moge numme. Daonao begós ’t dictee, väörgelaeze in good Echs door Piet Aben. Moesstil waerdje ’t in de zaal en de inspanning hóng baove de taofels. Die inspanning waerdje van de deilnummers ’n klein oer gevraogdj. Toen woor ’t dictee aafgeloupe.

Terwiel de jury same mit de naokiekers zich trök getrokke haw óm de dictees nao te kieke, waerdje op groat sjerm de zinne geprojecteerdj. Zoadet ouch degene die hun dictee zelf wólle naokieke det kóste doon en verder ederein alvas ‘ne indrök kós kriege van ’t resultaat. In ‘t “Grand Café”, de vreuger hoeskamer van ’t museum kóste de ervaringe en verwachtige mit ein oetgewisseldj waere. In spanning aafwachtendj waat de jury zoe besloete. Dae oetslaag koom taege 16.00 oer en waerdje bekèndj gemaakt in de fieëstelike zaal “’t Wonderkabinet” van ’t museum. Naodet väörzitter Ton van Wegberg ederein haw bedanktj dae aan de väörbereiding en oetveuring van ’t dictee haw mitgewèrktj, volgdje de oetslaag.

De minste foute en daomit wènnieër van ‘t 1e Echter Dictee: Annette van Kempen oet Ohé en Laak. Op de twieëdje plaats: Eddy Zeelen oet Nuth. De dördje plaats woor väör Henk Hover oet Ech. ’n Kunstig gebakke krakeling van glaas oet atelier Jansen in Zöstere krege ze mit nao hoes. Alle deilnummers krege verder ‘n oorkonde es herinnering aan ’t mitdoon aan dit dictee. Wovan al gesuggereerdj waerdje det dao in de ein of anger vórm waal ’n vervolg op zoe kómme.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *