Finale declamatiewedstried väör Echt e.o.

Väörige waek woor de regio-finale in Zöstere. Mit ’n fieëstelik begin in verbandj mit de oetgave van ’t beukske “10 jaor Declamatiewedsjtried veur de jeug van de basissjoale in Groat Zöstere”. Dees waek zeen de kènjer oet Ech aan de bäört! De sjoale van Ech, Pej, St. Joas zeen d’r in eder geval bie, want dao zeen al eerder de sjoalfinales gehaoje óm te bepale waem oet welke groep nao de finale zal gaon. D’r is dus duchtig geoefendj, biegeslepe en verbaeterdj. Kènjer die al dökker höbbe mitgedaon, wete det dit hulptj. Bie de declamatiewedstried geit ’t d’r óm ’t gedich zoa good mäögelik väör te drage. Det moog mit hulpmiddele d’rbie, mer de jury lètj toch väöral op stömgebroek, intonatie, tempowisselinge, gebare en oetdrökkinge. Kortóm: laote merke det se de teks kèns en ouch begrips.

De gedichte zeen ingedeildj in 3 categorieë, väör de groepe 3 en 4, 5 en 6, en väör 7 en 8 van de basissjoal. Bie de finale kènne ze ‘n 1e, 2e of 3e plaats behaole. Mer baove al weurtj de deilname gewaardeerdj en daoróm kriege alle kènjer ’n certificaat. De nummers 1 oet eder categorie zeen “kampioen van Ech 2018” en moge mitdoon aan de Provinciale Finale.

De Finale väör Ech e.o. is op vriedig 20 april vanaaf 19.00 oer in de Pejjerhaof, Houtstraot 7. Belangstèllendje zeen van herte welkom. Op de foto zeentj g’r de wènnieërs van väörig jaor; versjillendje daovan doon ouch noe weer mit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *