Concert Reünie Orkes Limburgse Jagers

In 2022 bestuitj Veldeke Krink Ech 45 jaor. ’t Bestuur vónj hie-in ’n aanleiding óm get te viere en haet daotoe ’t bekèndje Reünie Orkes van de Limburgse Jagers oetgenuuedigdj in Ech ’n concert te kómme verzörge. Het woor al weer hieël get jaore geleje det “de Limburgse Jagers” ’n concert in Ech e.o. höbbe gegaeve. ’t Aafgeloupe jaor zeen ze waal op versjillendje plaatse in de provincie opgetraoje mit ‘n corona-dankconcert. Noe stuitj Veldeke Ech dus op hun programma väör ’n oetveuring in juni a.s.

Det weurtj ‘n fieëstelik concert in de Pejjerhaof, op zóndigmiddig 19 juni óm 14.00 oer. Aafgewisseldj mit väördrachte door leje van Veldeke Krink Ech en kènjer van de declamatiewedstried van dit jaor. Dit concert is toegankelik väör ederein taege betaling van entree.

Oos leje kriege dit concert gratis aangebaoje, mer dene zich waal väöraaf aan te melje. Det aanmelje kan tót en mit uterlik de jaorvergadering op 1 juni.

Wiltj g’r daobie zeen, hanjeltj den gaw. Leje van VKE vanaaf noe per email aan info@veldekekrinkech.nl of telefoon aan Ton van Wegberg 0475-482149.

Nao 1 juni zeen allein nog kaarte te verkriege via oos website taege 7,50 euro per stök, zoa lang es nog plaatse besjikbaar zeen. Bekèndj is det altied groate belangstèlling is väör de concerte van ’t Reünie Orkes.

Reageren is niet mogelijk