Nuje sponsor Veldeke Bekèt

Kort geleje woor de sponsor-äövereinkóms mit Mulders Advocaten aafgeloupe en is ’t bestuur – nog èns mit dank aan Fons Mulders – gaon naodènke äöver ‘ne nuje sponsor väör oos kwartaalblaad. Dae is noe gevónje in Peusen, begrafenisóngernumming en persoaneverveur. Veldeke Krink…

Laes verder