Verhaole Project: “De graaf en zien dochters”

De “Veldeke bliftj thoes”-periode is ouch ’n oetnuuediging óm mit nuuj ideeë te kómme. Activiteite womit w’r de leje kènne bereike, mer ouch bv. de minse die allein thoes zitte of in ’n verzörgingstehoes. Daoróm höbbe w’r in de aafgeloupe waeke nao verhaole gezóchtj: bestaondje verhaole, mer ouch door middel…

Laes verder

Oetstepke Eijsden en Margraten

Eijsden en Margraten zoewe de bestömminge zeen gewaes väör ’t Veldeke oetstepke op 10 juli van dit jaor. Mer det geit neet door. Alle activiteite tót september zeen noe aafgelasj of opgesjaove. ’t Zeen allebei geweldige bestömminge, die op oos lieske blieve staon. Volgendj jaor mesjien? Es w’r den weer…

Laes verder

Veldeke bliftj thoes

Nao ’t Echter Dictee en de Declamatiewedstried väör de jeug van de basissjoale haetj ’t bestuur ouch de activiteit in april aafgezag: de literaire aovendj mit gedichte van Toos Schoenmakers-Visschers en van Riky Simons-Julicher, gecombineerdj mit leedjes door de zangeres Willeke Simons. ’t Is jaomer det op dees meneer gater…

Laes verder

Declamatiewedstried aafgelasj!

Noe vanaaf maondig 16 mieërt tót 6 april de sjoale geslaote zeen, bestuitj d’r gein mäögelikheid de väörbereiding van de kènjer good te laote verloupe. Ouch de sjoalfinales en regiofinales kènne neet doorgaon. De Werkgroep ‘Declamatiewedstried’ haet den ouch beslaote alle activiteite stop te zètte. De kènjer, die mit wólle…

Laes verder

Echter Dictee geitj neet door!

’t Bestuur van Veldeke Krink Ech haet in äöverlèk mit de Werkgroep Echter Dictee beslaote det ’t Echter Dictee neet zal doorgaon op kómmendje zóndig 15 mieërt in ’t Cultuurhoes aan de Plats. De ómstandigheje in verbandj mit ’t coronavirus veure tót dit besloet. Bekeke zal waere of ’t dictee…

Laes verder

Oorlog en bevriejing es thema van Echter Dictee

“t Twieëdje Echter Dictee zal plaatsvènje op zóndigmiddig 15 mieërt a.s. vanaaf 14.00 oer in de groate zaal van ’t Cultuurhoes aan de Plats in Ech. Väörig jaor woor “’t Smaalste stökske Nederlandj” ’t thema van de zinne van ’t dictee. Dit jaor zólle alle zinne de “Oorlog en Bevriejing”…

Laes verder