Vergaetj neet te stömme!

Tót en mit 25 oktoaber kèntj g’r nog eur stömme oetbrènge in de “Rabo ClubSupport”.
Leje van de bank kènne dao aan mit doon en vereniginge en doele die ze sympathiek vènje op die meneer extra steune. Eder lid van de bank kan 5 stömme oetbrènge.

W’r wille 2 dènger aan uch vraoge:

Ten ieëste: neet te vergaete óm den ouch stömme toe te kènne aan oze Krink. Van de 5 stömme die g’r es lid van de bank moogtj weggaeve, moge maximaal 2 stömme op ‘nzelfdje vereniging. Dus max. 2 väör Veldeke Krink Ech. De resterendje 3 stömme kèntj g’r toekènne aan anger, uch sympathieke vereniginge of instèllinge.

Ten twieëdje: mesjien wiltj g’r ouch femielieleje en vrunj aanspaore óm bie ’t oetbrènge van hun stöm aan Veldeke te dènke.

’t Stömme kan dit jaor mit de Rabo Bankieren app en/of via internetbankieren. Nao ’t inlogge gaontj g’r nao “Zelf regelen” en den nao “Lidmaatschap”. Klik “ClubSupport” aan, zeuk de vereniginge en volg de aanwiezinge op ‘t sjerm. ClubSupport weurtj door de Rabobank georganiseerdj vanoet de maatsjappelike verantjwaordelikheid, wobie ze de lokale ómgaeving van hun klantje/leje wille óngersteune. Geer doontj det door hie aan mit te doon.

In väörgaondje jaore haef ós det ’n sjoan extra bedraag opgeleverdj, womit oos begruueting kan waere opgekriktj en activiteite kènne waere óngernómme. Want ouch oos nuuj activiteite in dit corona-jaor koste geldj.

Reageren is niet mogelijk