Oetnuuedigendj programma 2020

Väör 2020 is weer ’n oetnuuedigendj programma klaor. Oetnuuedigendj väör leje van Veldeke Krink Ech en väör neet leje, die eventueel zoewe wille aansloete.

Op dit programma staon allerieës 2 activiteite, die gerichtj zeen op ’t gebroek van de Limburgse taal: de flitscursus spelling op vriedig 17 januari en de 2e editie van ’t Echter Dictee op zóndig 15 mieërt. Bie de vastelaovesactiviteite is dit jaor naeve de mäögelikheid óm weer de seniorenaovendj van C.V. “De Aester” te bezeuke op woonsdig 22 januari in Royal, ouch de mäögelikheid de vastelaovesmiddig van de Aester S.U. te bezeuke op zóndigmiddig 26 januari in de Pejjerhaof. Allebei utinge van “Dialect in al zien sjoanheid”. Ouch de Internationale Daag van de Modertaal vèltj dit jaor in vastelaovestied n.l. op 21 februari Veldeke Krink Ech wèrktj dae daag mit aan ’n estefette-programma, same mit de anger kringe. O.a. mit dialectväördrachte op radio L1 en ’n spraekoer ónger de titel “Good Plat” wo w’r hulp wille beje aan wageboewers en einzelgengers óm hun tekste in de optochte in good laesbaar Limburgs te brènge.

Op 4 mieërt volgtj de “aangeklèdje” jaorvergadering mit o.a. ‘n foto-äöverzich van ’t aafgeloupe jaor, statutaire zake en mit meziek. Daonao beginne, in april (mer intern is m’n den oppe sjoale en thoes al langer bezig!) de declamatiewedstrieje väör de jeug van de basissjoale. De regio-finales zeen väör de sjoale in Ech e.o. op vriedigaovendj 3 april in de Pejjerhaof, väör Zöstere e.o. in de Hermeniezaal op zóndigmörge 29 mieërt. De Limburgse finale is dit jaor op zaoterdigmiddig 16 mei in Panningen.

Op 15 april höbbe w’r ‘ne “literaire aovendj” mit dialectgedichte door Toos Schoenmakers-Visschers oet Vloadrop en Riky Simons-Julicher oet Zwame. Muzikaal weurtj dit aangevöldj door de zangeres Willeke Simons. Daonao op 10 juni organiseertj VKE ‘ne thema-aovendj äöver de annexatie, nao de oorlog en noe dus 75 jaor geleje, van de Selfkantj. Verloup van die periode en de aafloup d’rvan in verhaole, film en meziek. Vriedig 10 juli is ’t jaorliks oetstepke mit de bös. W’r bezeuke Eijsden en Margraten, allebei in Zuid-Limburg.

Woensdag 27 augustus gaon w’r op bezeuk in ein van de kerne van de Gemèndje Ech-Zöstere, die bie de aafgeloupe 5 poëziewanjelinge neet aan de bäört zeen gekómme. Dit nuuj programma bestuitj ouch oet ’n korte wanjeling mit gedichte en aansloetendj ’n vervolg bönne. Op zaoterdig 5 september zulle w’r weer oos dialect-biedrage levere bie de octaafviering van de kapel op Sjaelberg. Vervolges op woonsdig 19 september ’n Limburgse film in de Royal Servicebioscoop mit kóffie en vlaai väöraaf in de foyer. Dit jaor weer in oktoaber ‘ne bedank-aovendj väór de vriewilligers bie VKE.

Verder zeen d’r dit jaor ouch weer de activiteite in samewèrking mit de zöstervereniginge: op 21 januari te beginne mit ’n laezing äöver Klimaatverangering en Biodiversieit bie de Natuurhistorische Vereniging “Pepijnsland” en op 28 april ’n laezing door Jos Bours, georganiseerdj door de Heemkundekring “Echter Landj” ónger de titel “Duvelsprie”. Veldeke-leje zeen in ’t kader van oetwisseling bie allebei dees activiteite van herte welkóm en hove geine entree te betale. De Veldeke activiteit in dit kader zal ’n laezing zeen mit beeldje äöver de Limburgse bakhoezer (’t bakkes) door Els Diederen oet Valkenburg en mit meziek van de troubadour Jos Meessen op woonsdig 18 november.

W’r besloete ’t verenigingsjaor op 13 december mit ’n adventsviering en 18 december mit ’n dialectmès in de kèrk van Pej.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *