Oetgestèldje jaorvergadering

Begin van dit jaor höbbe w’r oos jaorvergadering mótte oetstèlle. Die geitj noe plaats vènje op woonsdig 20 oktoaber in MFC “de Pejjerhaof”, Houtstraot 7 in Pej, óm 20.00 oer. Leje höbbe allein toegang es ze eerder de corona-verklaoring höbbe ingevöldj en eventueel – op vraog – hunne coronapas kènne laote zeen.

Vanaaf half ach kan m’n al bönne loupe. Nao bönnekómst krig g’r ’n lekker tas kóffie mit get d’rbie. In dees jaorlikse statutaire vergadering kieke w’r trök op ’n oetzunjerlik verenigingsjaor mit weinig activiteite. Het gebroekelike foto-äöverzich van Geert Janssen zal daodoor ouch beperktj zeen. De statutair verplichdje óngerdeile, zao wie ’t jaorverslaag en ’t financieel verslaag, zölle w’r väör de pauze behanjele. Bie ’t doornumme van de financieë zal de kascommissie verslaag oetbrènge van hun bevènjinge, wonao de beneuming van de nuuj kascontrolecommissie aan de bäört is.

Ouch nog väör de pauze ’t aaftraeje en beneume van de bestuursleje. Dit jaor zeen de bestuursleje Theo Bougie en Piet Aben aaftraejend. Ze zeen allebei herkeesbaar. Oze váörzitter haet väörig jaor al aangegaeve ’t väözittersjap te wille beëindige en wiltj noe, nao 10 jaor, toch ech stoppe mit die functie. Hae bliftj waal in ’t bestuur väör ’n aantal anger take. De nuje väörzitter of väörzitster kan zich den allein op die leidendje en representatieve functie richte.

’t Bestuur haet aafgeloupe jaor versjillendje poginge gedaon óm ‘ne nuje väörzitter te vènje, mer ‘t woor mede es gevolg van de coronacrisis neet mekkelik kandidate te benadere en gesprekke te veure. Det beteikentj det w’r ’n periode zónger väörzitter ingaon. Mesjien kömtj vanoet de vergadering nog ’n gooj oplossing?!

Nao de pauze wille w’r uch informere äöver de resultate, die ’n enquete van Veldeke Limburg haetj opgeleverdj äöver de toekóms van de Limburgse taal. Wie väöl weurtj die nog gespraoke en door waem?

Reageren is niet mogelijk