Nuje website online

Bienao is ‘t zoa ver: Veldeke Kring Ech ‘ne eige website! Väör wae verwónjerd is, ómdet hae of zie dach det w’r al jaore ‘ne website van de Krink hawwe, hie de oetlèk: Veldeke Kring Ech haw al dae tien ‘ne zoagenaamdje sub-site, verbónje aan de website van Veldeke Limburg. Gein probleme; ging prima. ’t Woor allein get lang zeuke óm bie de informatie vanne Krink te kómme. Väördeil woor verder det w’r gein koste hawwe.

Veldeke Limburg haet ónlangs ziene website gans vernuujd. Zuut d’r sjiek oet en dao zótj g’r zeker èns regelmaotig op mótte kieke: www.veldeke.net In de nuuje opzet wore gein sub-sites mieë wènselik en dus móste versjillende kringe, wo-ónger weer, oetkieke nao ’n anger, eige oplossing. In good äöverlèk mit Veldeke Limburg, oze site-verzörger Jannie Simons en webdevelopment Frank Ramakers is oze site oetgewèrktj en ingevöldj. Low-budget.

Veldeke Kring Ech gebroektj in ’t vervolg ’n eige naam: www.veldekekrinkech.nl en zal ouch in de toekóms actueel blieve melje waat allemaol bönne de Krink is gewaes of te gebäöre stuitj. Daobie kènne w’r raekene op de mitwèrking van oos lid Jannie Simons en väör de foto’s op Geert Janssen. Mit hun mitwèrking is ouch de start van de nuje site klaor gemaaktj. Ech ónline gaon w’r pas es alle óngerdeile daoväör klaor zeen.

Es bestuur haope w’r det leje en neet-leje, die belangstèllendj zeen in waat Veldeke duitj, good gebroek make van oze nuje website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *