Filmaovendj de Daort en Sóngerkop

Op 22 september a.s. organisere w’r weer ‘ne filmaovendj in de Royal Servicebioscoop. Deze filmaovendj zal in ’t teike staon van ’t natuurgebied de Daort. Det doon w’r mit korte films äöver ’t natuurgebied de Daort, gemaaktj door de amateurfilmers Frans Kessels en Wil Hodzelmans o.a. mit drone-opnames, die ’n good beeldj gaeve van dit oetgestrèkdje natuurgebied. Grótter den de meiste minse oet Ech of Zöstere doorgaons kènne. Ouch dees film zal op ’t groat bioscoopsjerm sjoan geprissenteerdj waere.

Aansloetendj de film “Sóngerkop”, gebaseerdj op ’t verhaol van de Juffrouw zónger kop, det volges de äöverlevering gesitueerdj in de Daort. “Sóngerkop” is ’n korte, professioneel geproduceerdje film, die in 2019 in Royal Ech in première is gegange. Ze vertèltj ’t verhaol op ’n eige meneer, benaderdj vanoet ’n hededaagse situatie: jeug die op sjoalkamp is, van de sage huuertj en vervolges toch waal get gespanne is es se daonao ’t bos in gaon. De film is gemaaktj door ‘ne groep vrunj oet Slek en ómstreke mit passie väör film. Es hobbyfilmers begósj, mer intösse wèrkendj ónger de naam “Limax filmproductions”. ’t Drèjbook van “Sóngerkop” is in ‘t dialek gesjreve en in de film weurtj plat gespraoke. Veldeke Krink Ech haet dao, wo gevraogdj, mitwèrking aan gegaeve. ’t Is beslisj de meujte waerd óm die film (nog) èns te gaon zeen.

Benuudj wie zo’n film gemaaktj weurtj? In ’n anger kort filmke laote de makers van “Sóngerkop” zeen wie de film is opgenómme. Es det löktj zólle w’r ouch ’n paar leje van crew en/of filmgroep op dae aovendj aanwezig höbbe.

Väör de filmaovendj op 22 september is opgave väöraaf nuuedig!

Det kan door 6 euro *) p.p. väör 15 september te betale op ’t raekeningnummer van Veldeke Krink Ech: NL 65 RABO 0138 6319 64. Bie aanmelje en betale estebleef dudelik eur gegaeves, naam en leefs lidnummer, opgaeve. ’t Arrangemènt is weer inclusief kóffie mit vlaai, welke väöraaf in de zaal geserveerdj zólle waere tösse 6 en 7. Aafhankelik van de maotregele die in september nog gelje, zólle de besjikbaar plaatse ingedeildj waere. Móndjkepke moog, mer is neet verplichtj.

Aangemeldje deilnummers kónne bönne loupe vanaaf 18.00 oer; de film zelf begintj óm 19.00 oer.

*) In oos väörige Veldeke Bekèt is deze filmaovendj aangekondigdj väör 8 euro. Leje die op basis van die informatie al höbbe aangemeldj, kriege ’t teväöl betaaldje trök.

Reageren is niet mogelijk