Waem kèntj ze nog?

De populaire rubriek oet “’t Waekblaad” haetj dit kwartaal ouch ’n extra aanvölling gekrege in ’t kwartaalblaad “Veldeke Bekèt” van Veldeke Krink Ech. Piet Aben en Ton van Wegberg höbbe dao-in ’n selectie gemaaktj van name van aoj beroepe wie raadmaeker, smeed en wiesvrouw. Geert Janssen haetj dao passendje foto’s bie gevónje. “Waem kèntj ze nog?” wiltj aandach sjènke aan aoj Echter en Zösterse wäörd, mer ouch wäörd ónger de aandach brènge, zoadet w’r die blieve gebroeke. Óngemerktj en té dök gebroeke w’r “Hollandse” wäörd, wo w’r eigelik de sjoonste Limburgse wäörd väör höbbe.

Reageren is niet mogelijk