Erfgoodpuntj in bibliotheek Echt

De gesjiedenis van de minse oet oos gemèndje, wie ze laefdje en waat dao bie koom kieke, det alles kömtj same in ‘t “erfgoodpuntj” det óngerdaak haet gevónje in ’t Cultureel Centrum de Plats. Op de bäöveste verdeping (mit de lift te bereike!) van de bibliotheek zeen de organisaties en vereniginge: BiblioNova, Museum van de Vrouw, de Heemkundevereniging Echter Landj en de Veldeke Krink Ech, al ènnige tied bezig óm hie aan vorm te gaeve. Cultuurhistorische gegaeves oet en äöver de streek van Ech-Zöstere waere hie bie-ein gebrach en zal den digitaal väör ederein toegankelik zeen. Dènk hiebie aan gezètte-artikele, foto’s, prèntjes e.d. Informatie äöver waat oos aojers en väöraojers bezig haet gehaoje. Äöver väöl óngerwerpe zeen al mappe besjikbaar; die kan m’n inkieke, mer neet mitnumme. Mit ’t digitalisere en oppe website plaatse is ’n begin gemaaktj. Det vreugtj inzet van vriewilligers en tied. Mer ouch noe al kan m’n tiedes de äöpeningstieje bönne loupe en aankómme mit vraoge, mer ouch óm get te brènge: beuk, tiedsjrifte mit verhaole en foto’s die m’n wiltj oprume. Die zoewe hie mesjien ’n aanvölling kènne zeen óm anger minse te informere. ’t Erfgoodpuntj is aope edere daensdigmörge van 10 – 12 oer. Den is emes van de heemkundevereniging aanwezig.

Dialect-spraekoer.

Op woonsdigmörge haeltj Veldeke regelmaotig dialect-spraekoer. Speciaal väör inbrèng of vraoge die mit dialect en volkscultuur te make höbbe. Vertegewoordigers van Veldeke Krink Ech zeen den aanwezig tösse 10.00 en 12.00 uur. Ómdet de aanwezigheid neet eder waek is, is ’t verstenjig väöraaf effe te belle (0475-482149). Aandachtspuntje väör Veldeke zeen mit name: ’t verzamele en besjikbaar höbbe van gedichte en verhaole van (awd-) Echtenieëre (in de de toekoms ouch van Zöstere), ’t bie-ein brènge van aoj kènjerversjes, ’t oetbreije van ’t bestandj aan spraekwaorde en gezègkdjes in ’t dialect, ’t besjrieve van wäörd die neet mieë gebroektj waere, ’t zeuke van variatiers in dialect bönne oos gemèndje, enz.

Mäögelik höbtj g’r nog anger ideeë of höbtj g’r materiaal waat ós hiebie zoe kènne dene. Of mesjien wiltj g’r waal mitwèrke aan ’t verwèrke van ein en anger. Kòm den èns aan óm hie äöver te kalle. G’r zeent welkom op ’t spraekoer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *