Echter Dictee noe digitaal te make

Sóndes 15 mieërt 2020 zoe in ’t Cultuurhoes aan de Plats ’t twieëdje Echter Dictee gehaoje waere. Det kós toen neet doorgaon vanwaege de coronamaotregele. Oetstèlle tót dit jaor is jaomer genóg gein oplossing gebleke te zeen, want ouch noe kan ’t op die meneer nog neet. Vanaaf 21 februari, de internationale “Daag van de Modertaal” beje w’r aan de leefhöbbers van ’t dictee en al diegene die gaer mit spelling bezig zeen daoróm de mäögelikheid óm gebroek te make van ’n digitale versie.

Ouch dit digitale Echter Dictee is samegestèldj en technisch oetgewèrktj door de Wèrkgroep E.D. van Veldeke Krink Ech. Ederein dae det wiltj, kan noe die oefening op de computer make. Ónger aan dit berich stuitj de link dae g’r daoväör deentj te gebroeke. G’r kómtj den bie ’t dicteeformulier terech. Mit ieës get invöllinge van gegaeves, ’t reglement enz. Vervolges de zinne. Väör dit ieëste digitale dictee is gebroek gemaaktj van de zinne van ’t ieëste Echter Dictee oet 2019 mit es óngerwerp: ’t Smaalste Stökske Nederlandj. Net es bie ’t dictee in de zaal van ’t Cultuurhoes waere de zinne regel väör regel väörgelaeze. De deilnummer typtj de teks drónger. Door op ’n pielke te drökke kan m’n de teks versjillendje kieëre opnuuj beloestere. D’r is dus genóg tied.

Waem det wiltj, kan zien dictee aan ’t ènj ouch insture en laote naokieke. Det gebäörtj den automatisch. De deilnummer krig p’r email ’n berich mit ’n document wo-op te zeen is waat allemaol good of fout woor. Zoadet bie ‘ne volgendje kieër mitdoon ’t vas en zeker nog baeter geitj. Want dao geitj ’t óm: in spelendje vorm bezig zeen mit de Limburgse taal. In dit geval ’t dialek van Ech en van Zöstere. Want det is nuuj bie dit dictee: m’n kan d’r väör keze ’t dictee in ’t Echs of in ‘t Zösters te make. Mer lètj op: De zinne waere in ’t Echs gelaeze. Waem väör de Zösterse teks haet gekaoze, kan de zinne in Zösters sjrieve en weurtj ouch op ’t Zösters naogekeke. Väör spelling gebroektj ‘t programma de spelling van Veldeke, zoa es die te vènje is in ’t Brónsgreun Beukske, editie Echt-Susteren en in de Zösterse Kal. Oeteindelik bepaoltj ’n jury waat good of fout is. Mer nog èns gezag: ’t is ’n spel en d’r zeen gein groate prieze te wènne.

Ónger aan ’t dictee is de mäögelikheid óm opmerkinge te make. ’t Streve is, gebroek makendj van de ervaringe en reacties, maondjeliks of twieëmaondjeliks ’n nuuj dictee aan te beje.

Klik op de teks “Echter Dictee” ónger de foto óm nao ’t dictee te gaon!

“Echter Dictee”

Reageren is niet mogelijk